O firmie

Firma powstała w 1993 roku, na bazie służb: remontowych, utrzymania ruchu oraz inwestycyjnych Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej ELTA w Łodzi. Rozpoczęliśmy działalność w styczniu 1994 roku, jako firma świadcząca usługi w zakresie obsługi technicznej maszyn, urządzeń oraz instalacji technologicznych i energetycznych na rzecz zakładów koncernu ABB na terenie Łodzi.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji, napraw
i remontów urządzeń dźwignicowych.


siedziba firmy

widok ogólny hali produkcyjnej firmy


W trakcie działalności przekształciliśmy firmę na usługowo-produkcyjno-handlową przez dodanie działalności produkcyjnej i handlowej oraz rozwinięcie działalności usługowej
o tematy wykraczające poza początkowy zakres.

Na bazie tych doświadczeń założyliśmy, wraz z partnerami francuskimi, nowy podmiot gospodarczy: w listopadzie 2003 powstała spółka MECAGIL-RESUMA działająca na rynku pośrednictwa produkcji kooperacyjnej pomiędzy firmami polskimi i francuskimi.

Na dzień dzisiejszy zatrudniamy około 70 pracowników w siedzibie firmy na terenie koncernu ABB Sp. z o.o. w Łodzi. Kadra kierownicza firmy składa się z doświadczonych fachowców na stanowiskach Kierowników Działów i Oddziałów. Wszelkie problemy techniczne zaopatrzeniowe i kooperacyjne rozwiązuje Dział Techniczny firmy, w którym zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów różnych branż. Sprawy księgowo administracyjne w oparciu
o systemy komputerowe prowadzi w firmie 7 osób.
Od I kw. 2002 posiadamy zastrzeżony znak towarowy