Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieście XX Wydział KRS NR 0000031748
Wysokość Kapitału Zakładowego i Wpłaconego - 50 400 PLN
Konto: Kredyt Bank S.A. I O/Łódź - Filia nr 3 Nr konta: 1615 0010 3812 1030 0388 1700 00


RESUMA Sp. z o.o. - Zakład Remontów, Produkcji i Handlu

ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź

tel.: [+48 42] 640 51 48
fax: [+48 42] 652 36 28

e-mail: resuma@resuma.pl
www:   www.resuma.pl
www:   www.resuma.eu

StanowiskoOsobaKontakt
Prezes Zarządu-Dyrektormgr inż. Tomasz Sikorski0 42 640 51 48
Z-ca Dyr. ds. Technicznychmgr inż. Ryszard Kałuziński Czł. Zarządu0 42 650 69 69
Z-ca Dyr. ds. UsługJerzy Kowalski 0 42 640 51 48
Z-ca Dyr. ds. ProdukcjiZdzisław Górnik Czł. Zarządu0 42 650 66 78


Formularz Zapytania

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Treść zapytania: