Działalność usługowa

1. Główni partnerzy z którymi Resuma Sp. z o.o. zawarła stałe umowy o świadczeniu usług w zakresie napraw, remontów, modernizacji i utrzymania ruchu maszyn, urządzeń, instalacji technologicznych i energetycznych:

W 2003 ABB Elta Sp. z o.o. została przekształcona w ABB Sp. z o.o.


2. Główni partnerzy dla których Resuma Sp. z o.o. wykonywała i wykonuje usługi na bazie ofert to:

oraz wszystkie firmy wymienione w punkcie 1.prasa 200T po modernizacji

wnętrze szafy sterującej izolarki po modernizacji

trawersa 250T


stół do montażu rdzeni transformatorów

stół do montażu rdzeni transformatorów

urządzenie do montażu zestawów izolacyjnychrozdrabniarka do tworzyw sztucznych PS80

wnętrze szafy sterującej rozdrabniarki do tworzyw sztucznych PS80


Wykaz głównych zadań o charakterze usługowym
realizowanych przez firmę Resuma Sp. z o.o.:

Rodzaj wykonywanych robót
Okres realizacji
Zleceniodawca
Wykonanie mieszarek do mas sypkich klejów i zapraw budowlanych
II i III kwartał 1994r
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych "Atlas" s.c. z Łodzi
Projekty i wykonanie urządzeń technologicznych i transportu wewnętrznego dla nowej maszyny drukarskiej rotograwiurowej
III i IV kwartał 1994r I kwartał 1995r
Drukarnia Rentsch - Polska z Łodzi
Demontaż i transport z Brilonu (Niemcy) oraz wykonanie instalacji, montaż i uruchomienie urządzeń do produkcji trafo żywicznych
III i IV kwartał 1995r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Trafo Rozdzielczych w Łodzi
Udział w przebudowie linii galwanicznych realizowanej przez firmę „Matzion”  z Niemiec
III kwartał 1995r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Galwanizerni z Łodzi
Udział w przebudowie części hali produkcyjnej pod potrzeby produkcji elementów izolacyjnych w zakresie projektów i wykonania instalacji elektrycznej, sprężonego powietrza, c.o., z.w. wentylacji wyciągowej
IV kwartał 1995r i I kwartał 1996r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Elementów Izolacyjnych w Łodzi
Demontaż w Mannhem (Niemcy) transport, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń do produkcji elementów izolacyjnych
IV kwartał 1995r i I kwartał 1996r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Elementów Izolacyjnych w Łodzi
Demontaż w Bad Honef (Niemcy) transport, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń do produkcji elementów izolacyjnych
II kwartał 1996r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Elementów Izolacyjnych w Łodzi
Remont izolarek drutu nawojowego z modernizacją układu napędowo sterującego polegającą na zastosowaniu bezstopniowego napędu falownikowego
IV kwartał 1996r i I kwartał 1997r
Zakłady Remontowe Energetyki ZREW S.A. w Łodzi
Projekty i wykonanie instalacji zasilania oraz montaż i ustawienie nowej linii produkcji trafo
II i III kwartał 1997r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Trafo Rozdzielczych w Łodzi
Montaż urządzeń linii lakierniczej firmy Ideal-Line
III i IV kwartał 1997r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Trafo Rozdzielczych w Łodzi
Restrukturyzacja spawalni z demontażem urządzeń starej lakierni
I kwartał 1998r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Trafo Rozdzielczych w Łodzi
Modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach wdrażania Certyfikatu ISO 14001
II kwartał 1998
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Galwanizerni Z-6 w Łodzi
Demontaż w Genewie (Szwajcaria), transport, montaż na przygotowanych fundamentach i uruchomienie agregatu do cięcia blach trafo
III kwartał 1998r
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Trafo Rozdzielczych w Łodzi
Budowa oczyszczalni ścieków na podstawie technologii i urządzeń firmy „Surim” z Łodzi dla potrzeb linii lakierniczej Ideal-Line w Zakładzie Spawalni ABB Elta Sp. z o.o. w Łodzi
III i IV kwartał 1998
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Spawalni w Łodzi
Przebudowa budynku dla potrzeb linii lakierniczej oraz montaż i rozruch urządzeń linii firmy Ideal-Line
IV kwartał 1998
Fabryka Urządzeń Pomiarowych PAFAL S.A. w Świdnicy
Projekt i wykonanie 3 szt. stołów do montażu rdzeni transformatorów typu SMRT
1999 – 2001 wykonano 3 egz.
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Trafo Rozdzielczych w Łodzi
Projekt  i wykonanie urządzenia do montażu zestawów izolacyjnych UMZI
2000
ABB Elta Sp. z o.o. Zakład Elementów Izolacyjnych w  Łodzi
Remont i modernizacja prasy 200 T do uzwojeń
2000/2001
ABB Elta Sp. z  o.o. Zakład Trafo Mocy w Łodzi
Restrukturyzacja Wydziału Pras z naprawą urządzeń
2001
EMA-ELESTER Łódź
Restrukturyzacja  Wydziału Obróbki Mechanicznej
I kwartał 2002
FOS POLMO S.A.
Modernizacja napędów 6 szt. nawijarek poziomych
2002 - 2003
ABB Elta Sp. z  o.o. Zakład Trafo Mocy w Łodzi
Utrzymanie ruchu automatycznej linii do montażu krzyżaków w VISTEON Praszka
Od II półrocza 2003 na bieżąco
ATS Automation Francja
Projekt i wykonanie zasilania w czynniki energetyczne urządzeń na nowej powierzchni produkcyjnej
II i III kwartał 2004
ABB Sp. z o.o. Zakład Elementów Izolacyjnych w Łodzi
Projekt i wykonanie dwóch stołów do montażu rdzeni transformatorów typu TACT
III i IV kwartał 2004
ABB AS Steinkjer Norwegia
Modernizacja napędu 37 kW nawijarki pionowej
III kwartał 2004
ABB  Sp. z  o.o. Zakład Trafo Mocy w Łodzi
Montaż i regulacja maszyny pomiarowej  PMM-120106 LEITZ
IV kwartał 2004
FOS POLMO S.A.
Projekt i wykonanie stołu do montażu rdzeni transformatorów typu TACT
II kwartał 2005
ABB Waterford Irlandia
Projekt i wykonanie stołu do montażu rdzeni transformatorów typu TAYT
I kwartał 2006
ABB ELEKTRIK SAN AS Turcja
Montaż w zakładzie ABB w Łodzi 2 szt. nawijarek pionowych typu BOB dostarczonych z zakładów ABB we Włoszech
IV kwartał 2006 i I kwartał 2007
ABB Sp. z  o.o. Zakład Trafo Mocy w Łodzi
Projekt i wykonanie rozdrabniarki do tworzyw sztucznych PS80
I kwartał 2007
HANAOKA S.C. Łódź
Modernizacja układów sterowania suwnic 1,5T
II kwartał 2007
YUN CHENG (POLAND) Sp. z o.o. Łódź